Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0006450
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling