Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0007270
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit gelijke behandeling
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling