Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0006812
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit ex artikel 1638nn van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek (2)
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling