§ 5 - Verpakking, aanduiding, opslag en vervoer van voor de uitvoer bestemde visserijproducten