C1 - Asiel algemeen -

C2 - De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd -

C3 - Moratoria -

C4 - Tijdelijke bescherming -

C5 - De verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd -

C6 - Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen -

C7 - Landgebonden beleid -