Artikel 16b

1. Aan een ieder wordt op verzoek een papieren afschrift van het Tractatenblad verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift.

2. Onze minister van Buitenlandse Zaken wijst een uitgiftepunt aan waar het afschrift verkregen kan worden.