Artikel 18

Voorts kunnen in het Tractatenblad worden geplaatst:
  • a. een vertaling in het Nederlands van het verdrag of het besluit;
  • b. gegevens omtrent parlementaire goedkeuring;
  • c. gegevens omtrent het tijdstip van inwerkingtreding voor andere staten en voor volkenrechtelijke organisaties;
  • d. gegevens omtrent het tijdstip van buitenwerkingtreding voor andere staten en voor volkenrechtelijke organisaties;
  • e. andere gegevens.