Artikel 16

1. De bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties geschiedt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

2. Onze minister van Buitenlandse Zaken geeft het Tractatenblad uit.

3. De uitgifte van het Tractatenblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze.

4. Na de uitgifte blijft het Tractatenblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

5. Voor het inzien van het Tractatenblad worden geen kosten in rekening gebracht.

6. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en het beschikbaar blijven van het Tractatenblad.