Artikel 4

De uitdrukkelijke goedkeuring wordt verleend bij wet.