Bijlage C. Bewaking en audit van drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal.
De bewaking en audit van drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal wordt op dezelfde parameters uitgevoerd als bij een openbare of interne watervoorziening. Alleen de microbiologische parameters wijken af van die van een openbare of interne watervoorziening.
Tabel I. Microbiologische bewaking en auditparameters voor drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal.

Hoeveelheid drinkwater2 dat lokaal geproduceerd en verpakt worde (in m3)Bewaking aantal monsternemingen per jaarAudit aantal monsternemingen per jaar
≤ 1011
> 10 ≤ 60121
> 601 voor elk 5 m3 en fractie daarvan van de totale hoeveelheid1 voor elk 100 m3 en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

2
De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar.
Tabel III. Meetfrequentie behorende bij bewaking en audit van geïmporteerd drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal