Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 19 oktober 1976
Juliana
De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
P. J. J. Mertens
Uitgegeven de achtentwintigste oktober 1976
De Minister van Justitie,
Van Agt