Artikel 2

Als rekening als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de wet, wordt aangewezen de rekening, nr. 552770 van het Ministerie van Financiën bij de Postbank.